Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v obci svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné od 24.10.2022 do piatka 28.10.2022 do 12:00 hod.

Telefonický kontakt na zapisovateľku MVK : 0911 894 588 alebo 034/6694958

Volič v telefonickej žiadosti uvedie : meno a priezvisko, rosné číslo, adresu pobytu, adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, telef.kontakt.

Prílohy

Popis

  1. V Obci Oreské je vytvorený jeden volebný obvod/jeden volebný okrsok/
  2. Volebná miestnosť sa nachádza v Kultúrnom dome Oreské, 908 63 Oreské č. 7
  3. Zapisovateľka miestnej volebnej komisie je : Silvia Boťánková 0911894588, obec.oreske@gmail.com
  4. Kandidátna listina v listinnej forme sa doručuje najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t. j. do 30. augusta 2022.
  5. Oznámenie o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie sa doručuje do 30. augusta 2022

Adresa na doručovanie všetkých listín :

Obecný úrad Oreské, 908 63 Oreské č.7

emailom : obec.oreske@gmail.com

Vzory listín k voľbám : Kandidátna listina, Vyhlásenie kandidáta, Podpisová listina . . . nájdete tu :

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

Vzory oznámení o delegovaní do miestnej volebnej komisie nájdete tu:

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory08