Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Oreské.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

VETERNÝ PARK ROHOV

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-rohov Verejnosť môže nahliadnuť do zámeru na Obecnom úrade Oreské, Oreské č. 7 v úradných hodinách OÚ. Verejnosť môže podávať pripomienky do 21 dní od zverejnenia zámeru na : Ministerstvo životného prostredia SR odbor posudzovania  vplyvov na životné prostredie Námestie Ľudoívta Štúra č. 1 812 35  Bratislava

Zverejnené 18.12.2020