Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

4 x Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb-Slovak Telekom, a.s.-mobilné internety

ID: 06022023 – Slovenské telekomunikácie

7.2.2023

Začiatok účinnosti 8.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Zmluva o nájme dopravného prostriedku (Ford Focus C -max)

ID: 05012023 – Královič Radoslav

200,00 €

2.2.2023

Začiatok účinnosti 5.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.1.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Královič Radoslav

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania,RH-COM, s.r.o.

ID: 30012023 – RH-COM s.r.o.

2 400,00 €

2.2.2023

Začiatok účinnosti 2.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 2 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ RH-COM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 760, 906 32 Jablonica

Dodávateľ - IČO 43775616

Prílohy

Zmluva o nájme obecného bytu, Adela Štepanovská

ID: 8 – Obec Oreské

124,03 €

1.2.2023

Začiatok účinnosti 2.2.2023

Koniec účinnosti 31.1.2024

Dátum podpísania 1.2.2023

Suma s DPH 124,03 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Štepanovská Adela

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Zmluva o vytvorení servisnej aplikácie pre inteligentné telefóny a Licenčná zmluva

ID: 26012023 – Alphabet group s.r.o.

150,00 €

26.1.2023

Začiatok účinnosti 27.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2023

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o dielo na stavebné práce so STA-BAG-BAU s.r.o. „Miestna komunikácia IBV Oreské“

ID: 200120223 – STA-BAG-BAU s.r.o.

67 210,20 €

20.1.2023

Začiatok účinnosti 21.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 67 210,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ STA-BAG-BAU s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Palárikova 290/15, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 48044687

Prílohy

Dodatok k zmluve o spolupráci -Implementačná agentúra MPSVR SR

ID: N20200713001D04 – Obec Oreské

29.12.2022

Začiatok účinnosti 30.12.2022

Koniec účinnosti 30.11.2023

Dátum podpísania 23.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR

Objednávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky (DEUS)

ID: ZLP_VT_2021_0436 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

100,00 €

14.12.2022

Začiatok účinnosti 15.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Dodávateľ - Sídlo BLUMENTAL Office, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 003/2016 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

ID: 2 – VEPOS-SKALICA s.r.o.

2.12.2022

Začiatok účinnosti 3.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ VEPOS-SKALICA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rybničná 1, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 34121633

Prílohy

Dodatok č. 10 ku Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi… s VEPOS-SKALICA s.r.o.

ID: 10 – VEPOS-SKALICA s.r.o.

284,56 €

2.12.2022

Začiatok účinnosti 3.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.12.2022

Suma s DPH 284,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ VEPOS-SKALICA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rybničná 1, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 34121633

Prílohy

Zmluva – Slovenská sporiteľňa o Balíkovom účte

ID: 30112022 – Slovenská sporiteľňa

1.12.2022

Začiatok účinnosti 2.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 832 37 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151653

Prílohy

Kúpna zmluva, telef.aparát od Slovenské Telekomunikácie

ID: 9936113557 – Slovenské telekomunikácie

40,00 €

14.11.2022

Začiatok účinnosti 15.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy