Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 21.5.2024

Začiatok účinnosti 24.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 241,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Trnavský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 37836901

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.5.2024

Začiatok účinnosti 22.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 65,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Baláž Alojz

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.5.2024

Začiatok účinnosti 8.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.4.2024

Začiatok účinnosti 4.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52329160

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.4.2024

Začiatok účinnosti 4.5.2024

Koniec účinnosti 30.11.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Šrámek Jozef

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 8.4.2024

Začiatok účinnosti 10.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36168335

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 11/2023 zo dňa 30.05.2023 /ARPROG, akciová spoločnosť Poprad/
Zmluva o dielo č. 11/2023 s ARPROG, a.s.Poprad

Dátum podpísania 8.4.2024

Začiatok účinnosti 9.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 134 068,92 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Objednávateľ - IČO 35850370

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.BK/694/2022/BVS

Dátum podpísania 4.4.2024

Začiatok účinnosti 7.4.2024

Koniec účinnosti 30.9.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Barcaj Pavol

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 24.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 22.3.2024

Koniec účinnosti 20.3.2025

Suma s DPH 9 902,03 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52329160

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 22.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52329160

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 22.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52329160

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy