Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva Oreské

Zverejnené
9. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. septembra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy