Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Verejnosť môže nahliadnuť do zámeru na Obecnom úrade Oreské, Oreské č. 7

v úradných hodinách OÚ.

Verejnosť môže podávať pripomienky do 21 dní od zverejnenia zámeru na :

Ministerstvo životného prostredia SR

odbor posudzovania  vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1

812 35  Bratislava

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterne-elektrarne-rohov