Starosta

Ing. Tomáš Mikúš

,,Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš“ Sv. Ján Pavol II.

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 14. apríla 2021.