Oznámenie o predložených kandidátnych listinách za politické strany, politické hnutia a koalície

Zverejnené
5. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. septembra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy