Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou : Obec Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské, SR

E-mailová adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou : obec.oreske@gmail.com

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej alebo elektronickej forme (e-mailom) musí byť doručená na adresu obce

do 2.12.2022.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Prílohy

Popis

Pre referendum ,ktoré sa bude konať 21.1. 2023 bol v obci Oreské vytvorený jeden volebný okrsok pre celú obec Oreské. Volebná miestnosť sa bude nachádzať :

Kultúrny dom Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a tiež na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu k referendu :

Obec Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské

email : obec.oreske@gmail.com