Preskočiť na obsah

Voľby do samosprávy obcí 2022 a voľby do samosprávnych krajov 2022

Zverejnené
9. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. augusta 2022
Kategória
  1. V Obci Oreské je vytvorený jeden volebný obvod/jeden volebný okrsok/
  2. Volebná miestnosť sa nachádza v Kultúrnom dome Oreské, 908 63 Oreské č. 7
  3. Zapisovateľka miestnej volebnej komisie je : Silvia Boťánková 0911894588, obec.oreske@gmail.com
  4. Kandidátna listina v listinnej forme sa doručuje najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t. j. do 30. augusta 2022.
  5. Oznámenie o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie sa doručuje do 30. augusta 2022

Adresa na doručovanie všetkých listín :

Obecný úrad Oreské, 908 63 Oreské č.7

emailom : obec.oreske@gmail.com

Vzory listín k voľbám : Kandidátna listina, Vyhlásenie kandidáta, Podpisová listina . . . nájdete tu :

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

Vzory oznámení o delegovaní do miestnej volebnej komisie nájdete tu:

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory08

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 10082022

Prílohy

Žiadne prílohy.