Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Oreské.

Pozor ! Treba podať „Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti“ a „Dani za psa“

Pripomíname občanom, ktorí počas roku 2021 nadobudli alebo predali nehnuteľnosti t.j. pozemky, stavby, že majú povinnosť do 31.1.2022 podať na príslušný Obecný úrad Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a taktiež je treba podať Daňové priznanie za psa (ak nastala zmena). Taktiež občania, ktorým bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie v roku 2021, sú… Čítať viac

Novoročný príhovor starostu 2022

Krásny sviatočný deň, milí Orešania, dúfal som, že tohtoročný príhovor bude pekným ohliadnutím za prekonaným obdobím pandémie. Ale zároveň nám potvrdil, že človek mieni a Pán Boh mení. Zhruba každých 100 rokov prináša príroda ľudstvu výzvu v podobe veľkých epidémií. Nikdy by sme však nepomysleli na to, že toho budeme svedkami. Je to výzva nielen pre… Čítať viac

RÚVZ SR – AKTUÁLNY PREHĽAD OPATRENÍ COVID AUTOMATU

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/automat-hp.png https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/automat-hp-svadby-kary.png https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/fitness-august.png https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/re-taur-cie-august.png https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/automat-r-ka-august.png K dispozícii je aj možnosť očkovania bez registrácie. Zoznam termínov je pravidelne aktualizovaný na stránke:  https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie Záujemcovia o očkovanie sa môžu na očkovanie prihlásiť aj prostredníctvom stránky: www.korona.gov.sk Zároveň vám opäť dávame do pozornosti link na prehľadné grafiky k opatreniam, ktoré sú platné v jednotlivých okresoch: https://korona.gov.sk/na-stiahnutie-grafika-a-manualy-pre-prevadzky/

Štatistické zisťovanie v obci (CR)

Štatistický úrad SR v našej obci uskutoční štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu. Vybrané domácnosti v priebehu roka 2021 navštívi zamestnanec ŠÚ SR – opytovateľ /preukáže sa príslušným poverením/ Podrobnejšie informácie sú na www.statistics.sk ŠÚ SR prosí občanov… Čítať viac