Preskočiť na obsah

Projekty

1. Rekonštrukcia kúrenia Kultúrneho domu a Obecného úradu v Obci Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov energií

Operačný program Kvalita životného prostredia, prijatý NFP : 162 653,23 €

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou.

Realizované v roku 2021.

2. „Regulácia dažďovej a prívalovej vody na „Malej strane“ v obci Oreské“

Výška NFP z Centrálneho krízového fondu TTSK : 2.500,- Eur. Realizované v roku 2021.

3. Multifunkčné ihrisko

Výška NFP z Ministerstva financií SR : 134.000,- Eur. Realizované v roku : 2020-2021

****************************************************************************************************************************

4. IBV ORESKÉ -SO-01 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY

  • Operačný program : 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020
  • Výstavba chodníkov v novovybudovanej lokalite IBV Oreské v obci Oreské.
  • Cieľom projektu je vybudovanie infraštruktúry malých rozmerov, konkrétne nových chodníkov.
  • Výsledkom je nová infraštruktúra – chodníky v lokalite IBV Oreské, zabezpečujúca bezpečnosť chodcov a obyvateľov predmetnej lokality.
  • Projekt je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kód výzvy MAS_012/7.2/2
  • Celkové náklady projektu : 29553,76 Eur
  • Výška nenávratného finančného príspevku : 26598,38 Eur
  • Realizácia : 10/2021 – 12/2021

***************************************************************************************************************

4. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA ORESKÉ II.

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY II., Kód výzvy : OP ĽZ DOP 2021/8.1.1./01
Poskytnutá výška NFP : 14.280,- EUR z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Obdobie realizácie projektu : 3/2022 – 11/2023

5. PRENOSNÝ OZVUČOVACÍ SYSTÉM PRE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY V OBCI ORESKÉ A NOTEBOOK

Poskytnutá dotácia z Trnavského samosprávneho kraja : 1000,- EUR

6. „PREVENTÍVNE OPATRENIA – VYČISTENIE KORYTA POTOKA CHVOJNICA“

Poskytnutá dotácia z Centrálneho krízového fondu trnavského kraja : 3.000,- EUR

7. “ OBSTARANIE ROZKLADACÍCH STANOV A KONTAJNEROV NA VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY“

Dotácia poskytnutá z TTSK – Fondu na rozvoj trnavského kraja : 10.000,- EUR

8. Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa, Senica – Radošovce, Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa – 2.časť

NFP poskytnuté v roku 2023 z Enviromentálneho fondu vo výške : 2 588 596,00 EUR