Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Poloha

Chvojnická pahorkatina

Nadmorská výška

235

Výmera katastra

372 ha

Stred obce tvorí

Údolie toku Chvojnice

Počet obyvateľov

386

Ku dňu 1.1. 2007 mala obec 357 obyvateľov a 127 domov. Obyvatelia sú zväčša v produktívnom veku, pracujú v okolitých mestách v priemyselných podnikoch (Senica, Skalica, Holíč) ako aj v súkromnej sfére. V obci tak isto máme približne 13 súkromných podnikateľov. Deti navštevujú materskú školu v obci, základnú školu v susednej obci Radošovce, učňovské a stredné školy v okolitých mestách.Občania majú možnosť športovo sa vyžiť na miestnom futbalovom ihrisku a taktiež na betónovej viacúčelovej ploche, vhodnej na loptové hry a tenis. V obci je taktiež občanom k dispozícii kultúrny dom s javiskom.

V obci pôsobia tieto organizácie :
Telovýchovná jednota Oreské, ktorá má 3 futbalové mužstvá

(žiaci, dorast a A mužstvo)


Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má cca 50 členov (družstvo mužov aj žien)


Obyvatelia tiež pracujú v organizáciách poľovníkov a chovateľov

Ľudové zvyky a tradície 


V súčasnom období sa snažíme udržiavať niektoré ľudové tradície, ktoré boli v našej obci, ako sú napr. fašiangy („chodenie po fašangu“, „pochovávanie basy“), veľkonočné zvyky (týždeň pre veľkou nocou „chodenie s létečkom“, na veľkonočný pondelok „ chodenie po šibačkách), hody máme v obci 2 x ročne, drápanie peria, vianočné koledovanie. V obci pri cirkevných sviatkoch a slávnostiach obce sa používajú tradičné ľudové kroje, hlavne deťmi a mládežou. Staršie ženy stále chodia v sedliackom odeve.

Školstvo 


Materská škola Oreské – jednotriedna, postavená v roku 1978-1982 a slávnostne otvorená v roku 1983. Prvou riaditeľkou bola Mária Mikušová. V súčasnosti celodenná prevádzka s 18 deťmi, má dve kvalifikované učiteľky a to riaditeľku Svetlanu Staškovú a učiteľku Kvetoslavu Hrubšovú. Pre prvý ročník Základnej školy pripravili už viac ako 90 detí.

Kniha Oreské 


Skutočnosť, že v našej obci chýbalo sústredenie najstarších historických dokladov o práci, živote a kultúre našich predkov, občanov našej obce, lebo staršia kronika z predvojnového obdobia sa nezachovala, nás viedla k vydaniu publikácie – knihy o obci.
V spolupráci so Záhorským múzeom Skalica obce vydala v roku 2004 knihu „ORESKÉ“.
Kniha bola vydaná v náklade 500 ks. Je tlačená na kvalitnom papieri, má 175 strán a obsahuje veľké množstvo fotografií.
Knihu sme prihlásili do celoslovenskej súťaže KRONIKA 2005, na ktorej mala úspech a získala 3.miesto vo svojej kategórii .

Vývoj počtu obyvateľov v obci Oreské:

Rok Počet obyvateľov
1900233  
1950330  
1970 386
1980338 
1990344  
2000 352
2001363
2002363
2003347
2004354
2005352
2006357
2007354
2008356
2009361
2010360
2011359
2012369
2013377
2014279
2015389
2016386
2017388 
2018386