Preskočiť na obsah

Špeciálny spôsob hlasovania pri nariadenej karanténe v súvislosti s COVID-19

Zverejnené
5. októbra 2022
Kategória

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v obci svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné od 24.10.2022 do piatka 28.10.2022 do 12:00 hod.

Telefonický kontakt na zapisovateľku MVK : 0911 894 588 alebo 034/6694958

Volič v telefonickej žiadosti uvedie : meno a priezvisko, rosné číslo, adresu pobytu, adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, telef.kontakt.

Prílohy

Žiadne prílohy.