Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing.Tomáš Mikúš

Zástupca starostu

Ing. Miroslava Bederková

Poslankyňa

Radoslav Královič

Poslanec

Pavol Mikuš

Poslanec

Jaroslav Čmarada

Poslanec

Zastupiteľstvo obce je volené vždy na 4 roky. Nakoľko sme malá obec, nemajú poslanci rozdelené jednotlivé úseky pôsobenia (pr. šport, mládež, kultúra, rozvoj obce…), ale zodpovednosť zastupiteľstva je kolektívna