Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing.Tomáš Mikúš

Zástupca starostu

Ing. Miroslava Bederková

Poslankyňa

Radoslav Královič

Poslanec

Pavol Mikuš

Poslanec

Jaroslav Čmarada

Poslanec

Zastupiteľstvo obce je volené vždy na 4 roky. Nakoľko sme malá obec, nemajú poslanci rozdelené jednotlivé úseky pôsobenia (pr. šport, mládež, kultúra, rozvoj obce…), ale zodpovednosť zastupiteľstva je kolektívna