Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Radoslav Bederka

Zástupca starostu

Mária Štepanovská

Poslanec

Radoslav Kralovič

Poslanec

Ladislav Šedivý

Poslanec

Marián Štefka

Poslanec

Zastupiteľstvo obce je volené vždy na 4 roky. Nakoľko sme malá obec, nemajú poslanci rozdelené jednotlivé úseky pôsobenia (pr. šport, mládež, kultúra, rozvoj obce…), ale zodpovednosť zastupiteľstva je kolektívna

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 2. apríla 2021.