Preskočiť na obsah

Materská škola

História materskej školy v Oreskom.

V zápisniciach zo školských porád ZDŠ v Oreskom v 60. rokoch 20. storočia sa konštatuje, že žiaci vymeškávajú veľa vyučovacích hodín, pretože v obci nie je materská škola a v prípade, že rodičia niekde odchádzajú, poverujú ich opatrovaním menších detí. Absenciu materskej školy pociťovali obyvatelia obce aj v súvislosti so zvyšujúcou sa zamestnanosťou žien.

1978

Materská škola v Oreskom bola vybudovaná až po zatvorení základnej školy v rokoch 1978-82 a slávnostne bola otvorená v roku 1983 kedy bol predsedom miestneho národného výboru pán Ladislav Regásek. Prvou riaditeľkou sa stala Mária Mikušová, ktorá pripravila do 1. ročníka základnej školy 75 oreských detí. Počas jej vedenia sa tu vystriedalo 5 učiteliek: Renáta Marenčíková, Kvetoslava Hrubšová, Ema Fábiková, Renáta Mikušová a Svetlana Stašková. Ako kuchárka pracovala a pracuje Mária Štepanovská, upratovačka bola Štefánia Štefková, Margita Machová a zamestnankyňa v práčovni Valéria Kráľovičová. O teplo v škôlke sa starali: p.Boťánek, Baláž, Mikuš a Kráľovič.

1999

V roku 1999 prevzala funkciu materskej školy Svetlana Stašková a spolu s pani učiteľkou Kvetoslavou Hrubšovou vychovali 85 detí. Celkom za 30 rokov ich bolo 160. Vo funkci upratovačky a vedenia školskej jedálne je Janka Mikúšová, krorá vystredala Júliu Hošhovú a Ludmilu Slobodovú.

2008

V školskom roku 2008/2009 bola materská škola rekonštruovaná. Starostkou obce bola Beáta Štefková, ktorá zabezpečila prevádzku školy v priestoroch materskej školy v Lopašove.

2009

Od šk.roku 2009/2010 pani učiteľky vychovávajú deti podľa Školského vzdelávacieho programu „Pramienok“, naše deti sa tešia novým priestorom materskej školy a pani učiteľky šikovným deťom z Oreského ale i z okolitých dedín o ktorých sa spoločne stará starosta obce Oreské Ing. Tomáš Mikuš.