Preskočiť na obsah

IBV ORESKÉ -SO-01 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY

Zverejnené 29.10.2021.

Kategória
  • Operačný program : 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020
  • Výstavba chodníkov v novovybudovanej lokalite IBV Oreské v obci Oreské.
  • Cieľom projektu je vybudovanie infraštruktúry malých rozmerov, konkrétne nových chodníkov.
  • Výsledkom je nová infraštruktúra – chodníky v lokalite IBV Oreské, zabezpečujúca bezpečnosť chodcov a obyvateľov predmetnej lokality.
  • Projekt je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kód výzvy MAS_012/7.2/2
  • Celkové náklady projektu : 29553,76 Eur
  • Výška nenávratného finančného príspevku : 26598,38 Eur
  • Realizácia : 10/2021 – 12/2021