Výsledky volieb do samosprávy obce Oreské, konané dňa 29.10.2022

Kategória

Zverejnené 29. októbra 2022.
Bez úpravy .