Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Oreské.

Pozor ! Treba podať „Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti“ a „Dani za psa“

Pripomíname občanom, ktorí počas roku 2021 nadobudli alebo predali nehnuteľnosti t.j. pozemky, stavby, že majú povinnosť do 31.1.2022 podať na príslušný Obecný úrad Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a taktiež je treba podať Daňové priznanie za psa (ak nastala zmena). Taktiež občania, ktorým bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie v roku 2021, sú… Čítať viac

RÚVZ SR – AKTUÁLNY PREHĽAD OPATRENÍ COVID AUTOMATU

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/automat-hp.png https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/automat-hp-svadby-kary.png https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/fitness-august.png https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/re-taur-cie-august.png https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/automat-r-ka-august.png K dispozícii je aj možnosť očkovania bez registrácie. Zoznam termínov je pravidelne aktualizovaný na stránke:  https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie Záujemcovia o očkovanie sa môžu na očkovanie prihlásiť aj prostredníctvom stránky: www.korona.gov.sk Zároveň vám opäť dávame do pozornosti link na prehľadné grafiky k opatreniam, ktoré sú platné v jednotlivých okresoch: https://korona.gov.sk/na-stiahnutie-grafika-a-manualy-pre-prevadzky/

Štatistické zisťovanie v obci (CR)

Štatistický úrad SR v našej obci uskutoční štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu. Vybrané domácnosti v priebehu roka 2021 navštívi zamestnanec ŠÚ SR – opytovateľ /preukáže sa príslušným poverením/ Podrobnejšie informácie sú na www.statistics.sk ŠÚ SR prosí občanov… Čítať viac

Očkovanie proti Covid-19 v ambulancii pre dospelých Radošovce

MUDr. Baraníková oznamuje svojim pacientom, že od 27.8.2021 sa môžu dať pacienti zaočkovať priamo v ambulancii v Radošovciach – vakcínou Pfizer. Podmienky : treba sa záväzne vopred nahlásiť na očkovanie na tel.čísle 034/6693224, nahlasovanie na očkovanie je od 17.8.2021, volať medzi 13:00 – 14:00 hod. očkuje len svojich pacientov – evidovaných v jej ambulancii pacient… Čítať viac

Očkovanie prosti Covid-19 v ambulancii Popudinské Močidlany

MUDr. Sivoň, ambulancia Popudinské Močidlany, oznamuje všetkým občanom (nemusia mať u neho zdravotnú kartu), že sa môžu dať zaočkovať proti Covid19 vakcínou Pfizer priamo u neho v ambulancii v Popudinských Močidlanoch. V prípade záujmu sa treba telefonicky vopred nahlásiť v ambulancii, tel. 034 668 32 78.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac