Preskočiť na obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa konajú 29.10.2022

Zverejnené 9.8.2022.

Kategória

Informácie k voľbám, kontakty a vzory tlačív /kandidátne listiny, vyhlásenia, podpisová listina …/ nájdete na obecnej webovej stránke obce Oreské

https://oreske.sk/dokumenty/rozne/volby/

Pozor : Kandidátne listiny za starostu a za poslanca obecného zastupiteľstva sa podávajú do 30.8. 2022