Preskočiť na obsah

Separovanie odpadov. Zmena v prideľovaní mechov.

Zverejnené 9.3.2023.

Kategória

Vážení občania,

Pripomíname Vám, že v našej obci separujeme odpad.Kalendár zberu odpadu je vyvesený na obecnej stránke. https://oreske.sk/zber-odpadu/

Podľa rozpisu je v konkrétnych dňoch možné odovzdať objemový odpad v areály bývalého družstva, od 15:00 do 17:00 hod.

Vyberáme objemný vyseparovaný odpad väčších rozmerov, železo,  starý nábytok, taktiež všetok elektroodpad a jedlé oleje. Čo sú jedlé oleje? Je to presmažený kuchynský olej a sadlo, starý kuchynský olej, staré sadlo, zliate v uzatvárateľnej nádobe.

V určených dňoch sa odváža separovaný odpad, papier, plasty, tetra-pak obaly. Nezabudnite si vždy vyložiť von vrecia pred dom.

POZOR !  Každá domácnosť dostane len 1 žltý a 1 modrý mech, vo vývoznom dni.

Ak potrebujete viac mechov, treba si zaobstarať. Vyvezieme Vám však všetky mechy, ktoré budete mať prichystané.

Prosíme občanov, aby sa snažili odpad čo najviac separovať. Čím viac v obci počas roka vyseparujeme, tým menší bude obec platiť poplatok za skládkovanie a nebude musieť občanom zdvíhať poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

Ďakujeme, že chránite životné prostredie.

Starosta obce