Preskočiť na obsah

Príhovor nového starostu obce

Zverejnené 1.12.2022.

Kategória

       Vážení spoluobčania,

Dovoľte mi, ako novému starostovi, poďakovať sa za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru, ktorú ste mi dali.

Byť starostom je pre mňa veľká česť a ešte väčšia zodpovednosť. Dôveru občanov si veľmi vážim a urobím všetko preto, aby sa mi podarilo naplniť ich očakávania.

Viem, že to mnohokrát nebude ľahké, ale taktiež viem a verím, že novozvolení poslanci mi budú oporou a vytvoríme v obci pokojnú atmosféru. Budeme spolu konať v záujme obce a v prospech našich obyvateľov. Chcem, aby sme vždy hľadali cesty, ktoré nás budú spájať a nie rozdeľovať.

Zároveň sa chcem bývalým poslancom  poďakovať za spoločne vykonanú prácu.

Zvlášť sa chcem poďakovať Ing. Tomášovi Mikúšovi , ktorý bol starostom obce od roku 2010.

Vážený pán starosta, v mene končiaceho a novozvoleného poslaneckého zboru, ale i v mojom mene Ti ďakujem za dvanásťročnú prácu pre obec. Za tie roky si vykonal veľa práce a aj keď sa lúčiš ako starosta, zostávaš ako poslanec a verím, že všetky rozbehnuté projekty spolu dokončíme.

Preto sa tešíme na ďaľšiu spoluprácu s tebou.

Prajem nám všetkým veľa síl do ďaľšieho náročného obdobia.

Ďakujem.                      

         „Som jeden z Vás, Váš spoluobčan …“             

Oreské, 1.12. 2022

                                                  Ondrej Mikuš

                                                                       starosta obce Oreské