Letáky MŽP SR k odpadovému hospodárstvu (kompostovanie, bioodpad…)

24.8.2022 zverejnil/a oreske_obec.

Kategória

https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/kompostovanie.pdf

https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/komunitne-kompostovanie.pdf

https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/neplytvajte-potravinami.pdf

https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf

https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf