Informácia o zaočkovanosti v obci Oreské k 07.12.2021

Kategória

Počet plne zaočkovaných občanov : 220 občanov

Percento zaočkovanosti : 55,14 %

Poradie obce v okrese Skalica v zaočkovanosti : 2

Link na štatistiku, kde možno sledovať údaje : www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta

Zverejnené 8. septembra 2021.
Upravené 8. decembra 2021.