Informácia o zaočkovanosti v obci Oreské k 07.12.2021

8.9.2021 zverejnil/a oreske_obec.

Kategória

Počet plne zaočkovaných občanov : 220 občanov

Percento zaočkovanosti : 55,14 %

Poradie obce v okrese Skalica v zaočkovanosti : 2

Link na štatistiku, kde možno sledovať údaje : www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta