Informácia o zaočkovanosti v obci Oreské k 10.9.2021

Kategória

Počet zaočkovaných občanov : 220 občanov

Percento zaočkovanosti : 55,14 %

Poradie obce v okrese Skalica v zaočkovanosti : 2

Link na štatistiku, kde možno sledovať údaje : www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta

Zverejnené 10. septembra 2021.
Bez úpravy .