Preskočiť na obsah

Oznam – ponuka služby

Zverejnené 18.12.2023.

Kategória

Oznamujeme občanom obce Oreské, že v dňoch 19.12. 2023 až 22.12.2023 bude
vykonávaná členmi tímu Západoslovenské elektrické revízie
preventívna kontrola bezpečnosti elektrických zariadení rodinných
domov, firiem a podnikateľov.
Všetky elektrické zariadenia by mali byť v pravidelných intervaloch
revidované, aby sa zistilo, či je ich prevádzka bezpečná a nehrozí
priame nebezpečie ich používaním. Zodpovednosť za dodržiavanie
pravidelnosti kontrol a revízií nesie prevádzkovateľ daného
elektrického zariadenia, preto žiadame občanov, aby zvážili vstup do
svojich objektov povereným pracovníkom pre objasnenie danej
kontroly a jej prínosu.
Mená pracovníkov:
Kevin Sekula, Norbert Drabiščák
Kontakt v prípade záujmu – 0949 063 799