Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor starostu 2022

Zverejnené 11.1.2022.

Kategória

Krásny sviatočný deň, milí Orešania,

dúfal som, že tohtoročný príhovor bude pekným ohliadnutím za prekonaným obdobím pandémie. Ale zároveň nám potvrdil, že človek mieni a Pán Boh mení.

Zhruba každých 100 rokov prináša príroda ľudstvu výzvu v podobe veľkých epidémií. Nikdy by sme však nepomysleli na to, že toho budeme svedkami. Je to výzva nielen pre hodnotu zdravia, ale aj pre hodnotu etiky a morálky. Ako dokážeme kooperovať vo vypätých chvíľach neustálych zmien. Akú pokoru máme pred nepopulárnymi, ale život zachraňujúcimi opatreniami. Ako chápeme princíp demokracie, kde máme nielen práva, ale v rovnakej miere i povinnosti.

Myslím, že sme sa za uplynulý čas s touto výzvou dobre popasovali. Čo je najdôležitejšie, v našej obci nikto vážnejšie neochorel. Preto Vám veľmi ďakujem za to, že ste zodpovední a ohľaduplní.

Ale ešte stále nemáme vyhrané. História nám ukazuje, že respiračné epidémie trvali priemerne 5 rokov. My tu máme možnosti, ako túto dobu skrátiť, ale hlavne znížiť počet trpiacich.

Čim sa táto doba líši od iných je množstvo informácií, ktoré nám ponúka. Kritické myslenie je jediné, čo nás môže uchrániť pred dezinformáciami, podobnými vírusu.

Z našej dediny vzišli úžasní kňazi, ekonómovia, úradníci, poľnohospodári, kuchárky a pekárky, ktorí robia svoje remeslo tak, že by i vo svete obstáli. Každý máme svoju expertízu. Preto prosím, počúvajme tých, ktorý svoj život zasvätili problematike epidémií a vakcinácií, nie len praktickému lekárstvu alebo iným špecializáciám medicíny. Počúvajme tých, ktorí dokážu vychádzať zo štúdií a interpretovať ich. Ja, ako starosta, sa prihováram zase len zo svojej pozície človeka, ktorý má starosť o Vás a o naše milované Oreské.

Nech nás Pán Boh ochraňuje a dá nám silu do ďalšieho roku. Prídu možno chvíle ťažké, prídu však isto i chvíle krásne. Pri tých sa zastavme, tými sa naplňme a buďme spolu vo vzájomnom rešpekte.

Oreské, 01.01.2022

Ing. Tomáš Mikúš, starosta obce Oreské