Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Zverejnené

Doručovanie žiadostí o voľbu poštou

11.11.2022

Prílohy

Popis

Adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou : Obec Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské, SR

E-mailová adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou : obec.oreske@gmail.com

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej alebo elektronickej forme (e-mailom) musí byť doručená na adresu obce

do 2.12.2022.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Referendum, utvorenie volebného okrsku, adresa na doručovanie písomností

10.11.2022

Prílohy

Popis

Pre referendum ,ktoré sa bude konať 21.1. 2023 bol v obci Oreské vytvorený jeden volebný okrsok pre celú obec Oreské. Volebná miestnosť sa bude nachádzať :

Kultúrny dom Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a tiež na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu k referendu :

Obec Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské

email : obec.oreske@gmail.com