Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP KŽP-P04-SC411-2019-61/APY1

Ministertvo ŽP prostredníctvom SIEA

171 213,93 €

27.12.2021

Začiatok účinnosti 28.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH 171 213,93 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Ministertvo ŽP prostredníctvom SIEA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2019-61/APY1 "Rekonštrukcia kúrenia OU a KD Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov energie"

Kúpna zmluva č.02091/2021-PKZ-K40303/21.00 so Slovenským pozemkovým fondom, kúpa pozemku

SR

2 912,31 €

20.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2021

Suma s DPH 2 912,31 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ SR,Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO : 17335345

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva E74008U01 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

ID: E74008U01 – Enviromentálny fond

499 558,00 €

16.12.2021

Začiatok účinnosti 17.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH 499 558,00 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Enviromentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava, IČO : 30796491

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva s Obec Nižná Voľa

ID: 13122021 – Obec Nižná voľa

1 441,20 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2021

Suma s DPH 1 441,20 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Obec Nižná voľa, 086 21 Nižná voľa 30, IČO : 00322431

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2/2021 a UNISTAV spol.s r.o.

UNISTAV spol. s r.o.

109 591,79 €

30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2021

Suma s DPH 109 591,79 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ UNISTAV spol. s r.o., Senica, IIČO : 31409539

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. 2/2021 s UNISTAV spol.s r.o.- Vodovod

Zmluva o NFP č.Z312081BKB101 s MPSVR SR „Opatrovateľská služba II.

Ministerstvo práce

14 280,00 €

30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2021

Suma s DPH 14 280,00 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 00681156

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.2 k Poistnej zmluve č. 2405693191

ID: 2 – Generali Poisťovňa

877,41 €

24.11.2021

Začiatok účinnosti 25.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2021

Suma s DPH 877,41 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Generali Poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35709332

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky Datacentrum

ID: ZLP-VT-2021-0436 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) BLUMENTHAL Offices

100,00 €

10.11.2021

Začiatok účinnosti 11.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) BLUMENTHAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava, IČO : 45736359

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

VEPOS-SKALICA s.r.o. – Dodatky k zmluvám (č.1 a č.9)

ID: 0003/2016 – VEPOS-SKALICA s.r.o.

202,10 €

9.11.2021

Začiatok účinnosti 9.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2021

Suma s DPH 202,10 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica, IČO: 34121633

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí NFP z PPA „IBV Oreské -SO-01 Komunikácie a chodníky“

ID: 309070Z708 – Pôdohospodárska platobná agentúra

26 598,38 €

25.10.2021

Začiatok účinnosti 26.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2021

Suma s DPH 26 598,38 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO : 30794323

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo č.1310/2021 SPORT SERVICE, s.r.o.

ID: 1310/2021 – SPORT SERVICE

141 800,00 €

14.10.2021

Začiatok účinnosti 15.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.10.2021

Suma s DPH 141 800,00 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková, IČO : 36785571

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo 12102021 Ing. Martin Šišolák

ID: 12102021 – Ing. Martin Šišolák

450,00 €

12.10.2021

Začiatok účinnosti 13.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2021

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Ing. Martin Šišolák, Prištadione 14, 900 21 Svätý Jur, IČO : 44592396

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy