Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 21.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 67 210,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ STA-BAG-BAU s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Palárikova 290/15, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 48044687

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.12.2022

Koniec účinnosti 30.11.2023

Dátum podpísania 23.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR

Objednávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Dodávateľ - Sídlo BLUMENTAL Office, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Začiatok účinnosti 3.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ VEPOS-SKALICA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rybničná 1, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 34121633

Prílohy

Začiatok účinnosti 3.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.12.2022

Suma s DPH 284,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ VEPOS-SKALICA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rybničná 1, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 34121633

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 832 37 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151653

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 124 597,97 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ UNISTAV spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 279, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 31409539

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. 2/2021 s UNISTAV spol.s r.o.- Vodovod

Začiatok účinnosti 12.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 243 021,08 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ UNISTAV spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 279, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 31409539

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo 01/2020 UNISTAV

Začiatok účinnosti 10.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH 12 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Bederka Martin

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Začiatok účinnosti 6.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.9.2022

Suma s DPH 450,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Ing. Martin Šišolák

Dodávateľ - Sídlo Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur

Dodávateľ - IČO 44592396

Prílohy

Začiatok účinnosti 6.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.10.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Futbalový klub Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské 7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 31870911

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy