Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s.

ID: 14042022 – Slovak Telekom

120,00 €

14.4.2022

Začiatok účinnosti 15.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.4.2022

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Kúpno-predajná zmluva na vozidlo

ID: 08042022 – H+H STAVBY s.r.o.

5 200,00 €

11.4.2022

Začiatok účinnosti 12.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.4.2022

Suma s DPH 5 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ H+H STAVBY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nešporova 3, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 46545549

Prílohy

Dohoda o používaní elektron.služieb Sociálnej poisťovne

ID: 29032022 – Sociálna poisťovňa

29.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Sociálna poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Ul.29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30807484

Prílohy

Dohoda §54 „Chyť sa svojej šance“

ID: 22/07/054/24 – Úrad práce

3 406,14 €

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2022

Suma s DPH 3 406,14 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Úrad práce, soc.vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 17, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb zo dňa 14.4.2021

Alphabet partner s.r.o.

90,00 €

11.3.2022

Začiatok účinnosti 12.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.3.2022

Suma s DPH 90,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Vytvorenie webového sídla obce

Kúpna zmluva na kúpu pozemkov- Štepanovský Stanislav

ID: 08032022 – Štepanovský Stanislav

2 901,00 €

8.3.2022

Začiatok účinnosti 9.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 2 901,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Štepanovský Stanislav

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 (Municipárny úver -Univerzál Zmluva o úvere č. 14/002/21 z 16.03.2021

ID: 14/002/21 – Prima banka Slovensko

90 000,00 €

2.3.2022

Začiatok účinnosti 3.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2022

Suma s DPH 90 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o úvere č. 14-002-21 Mu

Dodatok č. 4 k poistnej zmluve Profi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 2405693191, Generali Poisťovňa

ID: 4 – Generali poisťovňa

1 467,29 €

2.3.2022

Začiatok účinnosti 3.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2022

Suma s DPH 1 467,29 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Generali poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Zmluva o prenájme – Four Sesign Factory s.r.o.

Four Design Factory s.r.o.

4 000,00 €

31.1.2022

Začiatok účinnosti 1.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2022

Suma s DPH 4 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Four Design Factory s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 43805884

Prílohy

Zmluva o poskytnutí prostriedkov.“Škola s úsmevom, s.r.o.“

ID: 31012022 – Škola s úsmevom

217,14 €

31.1.2022

Začiatok účinnosti 1.2.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 31.1.2022

Suma s DPH 217,14 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Škola s úsmevom, s.r.o., D.Jurkoviča 1049/33, Skalica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve Generali

ID: 2405693191 – Generali poisťovňa

913,71 €

28.1.2022

Začiatok účinnosti 29.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.1.2022

Suma s DPH 913,71 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Generali poisťovňa, IČO : 54228573, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o prenájme telocvične ZŠ Radošovce

Základná škola Radošovce

15,00 €

14.1.2022

Začiatok účinnosti 15.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.1.2022

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Základná škola Radošovce, Radošoce č. 338, IČO : 37838474

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy