Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oreské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva, predaj pozemku obce, Lenka Ligásová

ID: 01072022 – Obec Oreské

50,00 €

1.7.2022

Začiatok účinnosti 2.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.7.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ligásová Lenka

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme nebytových priestorov z 1.10.2018 – Pobuda Marek

ID: 30062022/6 – Obec Oreské

78,00 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2025

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 78,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Pobuda Marek

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Dodatky k zmluvám o nájme obecného bytu / Haraksimová Zuzana, Pobuda Marek, Daňková Silvie/

ID: 30062022/5 – Obec Oreské

208,10 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 208,10 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Haraksimová Zuzana, Pobuda Marek, Daňková Silvie

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Zmluva o nájme obecného bytu – Štefková Katarína

ID: 30062022/4 – Obec Oreské

173,87 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 173,87 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Štefková Katarína

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Zmluva o nájme obecného bytu – Královič Andrej

ID: 30062022/3 – Obec Oreské

108,22 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 108,22 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Královič Andrej

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Zmluva o nájme obecného Bytu – Bartalová Jarmila

ID: 30062022/2 – Obec Oreské

129,76 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 129,76 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Bartalová Jarmila

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Zmluva o nájme obecného bytu- Balážová Monika

ID: 30062022 – Obec Oreské

102,80 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 102,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Balážová Monika

Dodávateľ Obec Oreské

Dodávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Dodávateľ - IČO 00309753

Prílohy

Dodatok č. 6 k zmluve zo dňa 19.5.2009 o poskytovaní audítorských služieb

ID: 6 – RVC Senica

920,00 €

28.6.2022

Začiatok účinnosti 29.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH 920,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ RVC Senica, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 36259560

Prílohy

Dodatok č. N20200713001D03 k Zmluve o spolupráci „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovat.služby“

ID: N20200713001D03 – Implementačná agentúra MPSVR SR

29 557,84 €

26.5.2022

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti 30.11.2023

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH 29 557,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Implementačná agentúra MPSVR SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Zmluva č. 2022/OBC/R/K/SI/0440 o poskytnutí účelovej dotácie z TTSK „Prenosný ozvučovací systém pre voľnočasoví aktivity v obci Oreské a notebook““

ID: 2022/OBC/R/K/SI/0440 – Trnavský samosprávny kraj

1 000,00 €

18.5.2022

Začiatok účinnosti 19.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Trnavský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Starohájska 10, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 37836901

Prílohy

Zmluva č. 1422 030 o poskytnutí dotácie z DPO SR na rok 2022

ID: 1422030 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 400,00 €

3.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Kúpna zmluva č. 02091/2021-PKZ -K40303/21.00 -Slovenský pozemkový fond

ID: 02091/2021-PKZ-K40303/21.00 – Slovenský pozemkový fond

2 902,30 €

25.4.2022

Začiatok účinnosti 26.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 2 902,30 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oreské

Objednávateľ - Sídlo Oreské č.7, 908 63 Oreské

Objednávateľ - IČO 00309753

Dodávateľ Slovenský pozemkový fond

Dodávateľ - Sídlo Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy