Zverejnenie údajov o komunálnom odpade v obci Oreské za rok 2021

Zverejnené
7. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 7. apríla 2022
Kategória

Prílohy