Záverečný účet Obce Oreské za rok 2022

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 15. apríla 2023
Kategória

Prílohy