Záverečný účet obce Oreské za rok 2021

Zverejnené
21. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2022 − 20. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021

Prílohy