Preskočiť na obsah

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oreské, konaného dňa 25.11.2022