Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oreské, konaného dňa 25.11.2022

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy