VZN č. 2/2018 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + dodatky 1,2,

Zverejnené
7. decembra 2018
Kategória

Prílohy