VZN č.2/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Oreské

Zverejnené
13. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2021 − 30. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2021

Prílohy