VZN č. 1/2023 – prevádzkový poriadok pohrebiska Oreské

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 1. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy