VZN č. 1/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Oreské

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2021 − 30. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2021

Prílohy