Preskočiť na obsah

Veterné elektrárne Rohov – zverejnenie zámeru

Zverejnené
27. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. septembra 2021 − 18. októbra 2021
Kategória

Verejnosť môže nahliadnuť do zámeru na Obecnom úrade Oreské, Oreské č. 7

v úradných hodinách OÚ.

Verejnosť môže podávať pripomienky do 21 dní od zverejnenia zámeru na :

Ministerstvo životného prostredia SR

odbor posudzovania  vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1

812 35  Bratislava

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterne-elektrarne-rohov

Prílohy