Veterné elektrárne Rohov – Rozsah hodnotenia

Zverejnené
3. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. mája 2022 − 18. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Or 100/2022

Prílohy