Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení a zároveň kolaudácie stavby „IBV Oreské I. a II. etapa -SO 03 Verejné osvetlenie“

Zverejnené
20. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2022 − 5. mája 2022
Kategória

Prílohy