Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení a zároveň kolaudácie stavby „IBV Oreské I. a II. etapa -SO 03 Verejné osvetlenie“