Verejná vyhláška Dodatočné stavebné a užívacie povolenie „IBV Oreské I. a II. Etapa – SO 03 Verejné osvetlenie“

Zverejnené
18. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2022 − 2. júna 2022
Kategória

Prílohy