Verejná vyhláška – kolaudačné konanie

Zverejnené
1. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2023 − 17. marca 2023
Kategória

Kolaudačné konanie IBV Oreské, objekt SO 01- Komunikácie a a chodníky

Prílohy