Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oreské, 25.11.2022

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. novembra 2022 − 25. novembra 2022
Kategória

Prílohy