Rozhodnutie – zmena užívania stavby Montážna dielňa č.p. 139 v k.ú. Oreské

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy