Rozhodnutie – Verejná vyhláška č. 9/2022 „Jednoduché pozemkové úpravy“

Zverejnené
29. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2022 − 15. mája 2022
Kategória

Prílohy