Referendum, utvorenie volebného okrsku, adresa na doručovanie písomností

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 22. januára 2023
Kategória

Pre referendum ,ktoré sa bude konať 21.1. 2023 bol v obci Oreské vytvorený jeden volebný okrsok pre celú obec Oreské. Volebná miestnosť sa bude nachádzať :

Kultúrny dom Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a tiež na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu k referendu :

Obec Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské

email : obec.oreske@gmail.com

Prílohy

Žiadne prílohy.