Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Martina Bartalová, Alex Bartal

Zverejnené
16. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2022 − 2. júla 2022
Kategória

Prílohy