Oznámenie o začatí správneho konania- výrub stromov, č.j. 41/2023

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 14. februára 2023
Kategória

Prílohy