Oznámenie a prehlásenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov na rok 2023

Zverejnené
20. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. februára 2023
Kategória

Prílohy