Oznámenie a prehlásenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na rok 2022

Zverejnené
17. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. februára 2022
Kategória

Prílohy